FORMULARE TIP (CU MENTIONAREA TIMPULUI NECESAR COMPLETARII)

Home / FORMULARE TIP (CU MENTIONAREA TIMPULUI NECESAR COMPLETARII)

Cuprins: 

1. Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.
2. Formular online pentru transmiterea petitiilor
3. Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandariVizionati , Vizionati
4. Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003Vizionati
 • persoane fizice
 • persoane juridice
5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000Vizionati

6. Alte formulare

 • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap – Vizionati
 • Formular adeverinta angajator pt concediu crestere copil- Vizionati
 • Formular cerere acordare ajutor social – aloc sustinere ajutor incalzire- Vizionati
 • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului alocatie de stat stimulent de insertie- Vizionati
7. Formulare tipizare – declaratii pentru impozite si taxe
Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001. – Vizionati

Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.– Vizionati

Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx

Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.

Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fiziceVizionati

ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice – Vizionati

ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice- Vizionati

ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice- Vizionati

6. Alte formulare 

 • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
 • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
 • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
 • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
 • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
 • Cerere angajare asistent personal: click aici
 • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

7. Formulare tipizate – declatarii pentru impozite si taxe 

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.